Thesis Proposal Showcase2022

📢 “THESIS PROPOSAL SHOWCASE 2022” ในรูปแบบ “On-site” ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.

 📸 มาร่วมชมผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านสัปดาห์การจัดแสดงผลงานโปสเตอร์สร้างประสบการณ์ และบันทึกทุกความประทับใจผ่านธีม “Polaroid” ภายในงานพบกับ

▪️ โปสเตอร์แสดงงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท

▪️ การนำเสนองานโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก

▪️ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์

▪️ ชิงรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น และโปสเตอร์ยอดนิยม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย แค่เพียงเข้าร่วมกิจกรรม

และพบกับบูธ "Polaroid" ให้ได้เก็บภาพความประทับใจกลับไป
Thesis Proposal Showcase2022

📢 “THESIS PROPOSAL SHOWCASE 2022” ในรูปแบบ “On-site” ครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานไม้ ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.

 📸 มาร่วมชมผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านสัปดาห์การจัดแสดงผลงานโปสเตอร์สร้างประสบการณ์ และบันทึกทุกความประทับใจผ่านธีม “Polaroid” ภายในงานพบกับ

▪️ โปสเตอร์แสดงงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท

▪️ การนำเสนองานโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก

▪️ ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์

▪️ ชิงรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น และโปสเตอร์ยอดนิยม พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย แค่เพียงเข้าร่วมกิจกรรม

และพบกับบูธ "Polaroid" ให้ได้เก็บภาพความประทับใจกลับไปCopyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University